ดำเนินการจัดทำโดย

สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 

171/1 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537