พิธีประดับยศ น.ประทวน ได้รับการเลื่อนยศเป็น พ.อ.ท. และ พ.อ.ท.หญิง

วันอังคารที่ ๑๙ พ.ย.๖๒ ณ ห้องทำงาน ผอ.สธน.ทอ.

 

1

2

 

3

6