น.อ.บุญเลิศ ปึกขุนทด รอง ผอ.สธน.ทอ.และข้าราชการ สธน.ทอ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรเนื่่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่่ ๑๓ ต.ค.๖๒ ณ บริเวณห้องรับรอง ทอ.

20191015090720

20191015090223

20191015090339

20191015090757