DSC 0571 DSC 0576

พลอากาศเอก พงศธร  ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ

เหล่าทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ ณ ห้องประชุม หอสมุดกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

DSC 0403

DSC 0525 DSC 0534

DSC 0538 DSC 0549

DSC 0513 DSC 0558 

DSC 0609 DSC 0635

DSC 0460 DSC 0629

DSC 0416 11547