IMG 8584

 IMG 8621 IMG 8640

นาวาอากาศเอก ฐานันดร์  ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานวิทยาการพระธรรมนูญ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

IMG 8664  IMG 8619 

IMG 8649 IMG 8652

IMG 8675 IMG 8679

IMG 9990 IMG 8693 

IMG 8701 IMG 8714 

IMG 8726 IMG 8813  

IMG 8825 IMG 8828 

IMG 8847 IMG 8861 

IMG 8786 IMG 8796

 IMG 0007 IMG 0015

IMG 0018 IMG 8589

IMG 0116 IMG 0148

IMG 0254 IMG 0309