พิมพ์
ฮิต: 4748

 IMG 7490

นาวาอากาศเอกวรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖(หาดใหญ่) พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ
ให้การต้อนรับ
นาวาอากาศเอกปานพุทธ  ศรีฟ้า ผู้แทนสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในโอกาสที่เดินทางไปบรรยายให้ความรู้กฎหมายที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

IMG 7437 IMG 7449

IMG 7465 IMG 7518

IMG 7510 IMG 7517