20170930 0386

พลอากาศตรี ต่อพล  ออเขาย้อย เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๕๙

20170930 038920170930 0397