DSCF5966

DSCF5992DSCF6013

DSCF6027DSCF6033

พลอากาศตรี ต่อพล  ออเขาย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศสูงขึ้น

ให้กับนาวาอากาศโท สุรพงษ์  หาญสันเทียะ หัวหน้าแผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ