1

นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ)

พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศและครอบครัว ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 7

 14 5

 

ประชาชนทั่วไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

พระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์)

 

ข้าราชการ ทอ.และครอบครัว รอร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์)