สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงาน “วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๖

พล.อ.ต.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

นำผู้แทนกำลังพล สังกัด สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในงาน “วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๖

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการกฎหมายไทยและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมกลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา (สนามหลวง) ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ได้เข้าถวายสักการะพระบรมอัฐิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานครด้วย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

 

 357094 0

 

357096 0

 

357097 0

 

357093 0

 

357098 0

 

357099 0