สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๖

พล.อ.ต.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๖

และนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของ สธน.ทอ. รวมถึงกำลังพลของ สธน.ทอ.

ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน

และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร สธน.ทอ.

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ส.ค.๖๖

 

LINE ALBUM 8823 230808 6

 

LINE ALBUM 8823 230808 5

 

LINE ALBUM 8823 230808 3

 

LINE ALBUM 8823 230808 20

 

LINE ALBUM 8823 230808 25