สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ จัดโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ทำงานของ สธน.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๖

และการอบรมความรู้ด้านนิรภัยการจราจร

พลอากาศตรี สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ทำงานของ สธน.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๖

และ การอบรมความรู้ด้านนิรภัยการจราจร โดยมีผู้บรรยายจาก สนภ.ทอ.เป็นผู้ให้ความรู้

และมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด สธน.ทอ.รวมถึง นธน.นขต.ทอ.เข้าร่วมรับฟังการอบรม

ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๖

 

355135

 

355136

 

355137

 

355134

 

355133