สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พลอากาศตรี สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

โดยมีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย รวมถึงกำลังพลสังกัด สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และพื้นที่ข้างเคียง

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

355140

 

355141

 

355142

 

355143

 

355144