พลอากาศตรี สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดอนเมือง

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 

355097

355096

 

355098

 

355099