สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต้องรู้ และให้การสงเคราะห์ทางกฎหมายในรูปแบบ "คลินิกกฎหมาย By สธน.ทอ."

ณ กองบิน ๕๖

พลอากาศตรี สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

และคณะ เดินทางไปปฏิบัติราชการในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต้องรู้ การดำเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของหน่วยงานกองทัพอากาศ

ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมีนาวาอากาศเอก ณัฐพล ทองสุข เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ

ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

355067

 

355068

 

355069

 

355070

 

355071

 

355072

 

355073

 

E14FAEFE 863B 4556 8DF7 F688AD88487F L0 001

 

E81308DD 8DB9 47E6 9409 8D389541056D L0 001