พล.อ.ต.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผอ.สธน.ทอ.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๖๖

ณ บน.๒๓ ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ ม.ค.๖๖ โดยมี น.อ.ชาญชัย ทรงแสงจันทร์ รอง ผบ.บน.๒๓ เป็นผู้แทน ผบ.บน.๒๓

ให้การต้อนรั้บ ทั้งนี้ ผอ.สธน.ทอ.รับฟังการบรรยายสรุป นธน.บน.๒๓ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำการปฏิบัติกิจ

การพระธรรมนูญเกี่ยวกับงานสายงานคดี สายงานกฤษฎีกา และสายงานนิติธรรม

  

1

 

2

 

3