พล.อ.ต.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผอ.สธน.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

และนายทหารชั้นประทวน สังกัด สธน.ทอ.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค.๖๖

ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สธน.ทอ.

  

1

 

3