พล.อ.ต.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผอ.สธน.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

และนายทหารชั้นประทวน สังกัด สธน.ทอ.เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธ.ค.๖๕ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สธน.ทอ. 

 

 

1

 

2

 

3