พล.อ.ต.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผอ.สธน.ทอ.มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์ คงศักดิ์ รอง ผอ.สธน.ทอ.

เป็นประธานและเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ ร.ท.ดิฐ วิทยาฤทธิพากร ข้าราชการ

สังกัด สธน.ทอ.ณ วัดแก้ว จว.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ต.ค.๖๕ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการดังกล่าว

ทั้งนี้มี หน.นขต.สธน.ทอ. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด สธน.ทอ.และ นธน.นขต.ทอ.เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

1

 

305577

 

305579

 

305580

 

305581

 

305582

 

305583