พล.อ.ต.ชัยวัฒน์ วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ.

นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สธน.ทอ.

เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ทอ.และการมอบการบังคับบัญชา

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

LINE ALBUM 0

 

LINE ALBUM 0

 

LINE ALBUM 2