พล.อ.ต.ชัยวัฒน์  วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ. เป็นประธาน

เปิดการประชุมทางวิชาการผู้ปฏิบัติงานพระธรรมนูญ ของ สธน.ทอ.ประจำปี ๖๕

ณ ห้องประชุมอาคารวิศกรรมศาสตร์ กกศ.รร.นนก.ระหว่าง ๗ - ๙ ก.ย.๖๕ 

โดยมี ข้าราชการเหล่า ธน.เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรของ ธน., สธน.ทร. และ สธน.ทอ.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12