พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธาน

เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนายทหารสัญญาบัตรสำหรับผู้ใช้และบริหารงานด้านกฎหมาย

ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ ระหว่าง ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

1

 

2

 

3

 

4

 

6

 

 

555

7

 

8

9

 

10