น.อ.จักรพันธ์ คงศักดิ์ รอง ผอ.สธน.ทอ.(๑) เป็นผู้แทน ผอ.สธน.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัด สธน.ทอ.

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์

และร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และอาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕

82864

82875

82880

82876