น.อ.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ รอง.ผอ.สธน.ทอ.พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สังกัด สธน.ทอ.เป็นผู้แทน สธน.ทอ.

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ณ อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา เนื่องในวันรพี เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕

 

LINE ALBUM 220807 2LINE ALBUM 220807 0

LINE ALBUM 220807 1