พล.อ.ต.ชัยวัฒน์  วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ.

เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.ประจำปี 65

ให้แก่บุตรของข้าราชการ สังกัด สธน.ทอ.จำนวน 5 ทุน โดยมีข้าราชการซึ่งเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับมอบแทน 

เมื่อ 5 ส.ค.65 ณ ห้องทำงาน ผอ.สธน.ทอ.

 

IMG 2491

 

IMG 2492

 

IMG 2495

 

IMG 2501

 

IMG 2504

 

IMG 2510

 

IMG 2539