พิมพ์
ฮิต: 56

 พล.อ.ต.ชัยวัฒน์  วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ.มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้แก่

พลทหาร อภินันท์  ศุภเลิศ ทหารกองประจำการ ช่วยปฎิบัติราชการที่ สนง.ผบช.สธน.ทอ.

เมื่อ 5 ส.ค.65, 0815

ในฐานะที่เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ และใช้ความรู้ความสามารถของตนช่วยปฏิบัติราชการที่ สธน.ทอ.ได้อย่างดียิ่ง

โดยทั้งนี้มีกำหนดปลดประจำการ ในวันที่ 31 ส.ค.65 นี้

75344

 

75343