พล.อ.ต.ชัยวัฒน์  วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ.พร้อมคณะ ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ธน. ประจำปี งป.65 ณ รร.นนก.

ระหว่าง  2 - 5 ส.ค.65 โดยมี รอง ผบ.รร.นนก.เป็นผู้แทน ผบ.รร.นนก.ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย เสธ รร.นนก., รอง เสธ รร.นนก., หน.นขต.รร.นนก.
และ นธน.รร.นนก.

ร่วมพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมฯ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจด้าน ธน.และตอบข้อซักถามในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุม รร.นนก.

 0c844865 4c64 443d b024 f4e65882d9d5

 

e8c0c8a6 0d33 4a5a a7ff 5d692d686142

 

f411e38b 03b4 4e8e 809b 24025212d712

 

bdecd6c1 8ded 4a02 9ab4 e904b57fb398