พล.อ.ต.ชัยวัฒน์ วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ.นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของ สธน.ทอ.และกำลังพลของ

สธน.ทอ.ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ พื้นที่รับผิดชอบของ สธน.ทอ.เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ก.ค.๖๕

 

1

2

 

3

 

LINE ALBUM 220726 2 0

LINE ALBUM 220726 2 0

LINE ALBUM 220726 4 0

LINE ALBUM 220726 9

LINE ALBUM 220726 33 0

 

LINE ALBUM 220726 173

LINE ALBUM 220726 175

LINE ALBUM 220726 192

LINE ALBUM 220726 224

LINE ALBUM 220726 241

LINE ALBUM 220726 256

 

LINE ALBUM 220726 302

LINE ALBUM 220726 311

 

LINE ALBUM 220726 334