ผอ.สธน.ทอ.พร้อมคณะ ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ธน. ประจำปี งป.65 ณ สตน.ทอ.

ระหว่าง 19 - 22 ก.ค.65 โดย ผอ.สตน.ทอ.ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย รอง ผอ.สตน.ทอ., หน.นขต.สตน.ทอ.และ นธน.สตน.ทอ.

ร่วมพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมฯ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจด้าน ธน.และตอบข้อซักถามในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุม สตน.ทอ.

1

 

3

 

4

 

5

 

0