น.อ.จักรพันธ์ คงศักดิ์ รอง ผอ.สธน.ทอ.(๑) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

ตามโครงการป้องกันยาเสพติดของ สธน.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕

 

1

2

3

 

5

 6

 

7

1111