กิจกรรมวันสงกรานต์สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๕

 

พล.อ.ต.ชัยวัฒน์ วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ. เป็นประธานจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศประจําปี ๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการ

ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรเนื่อง

ในวันสงกรานต์เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8