พล.อ.ต.ชัยวัฒน์ วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ.เป็นประธานในพิธีฟังสาร ผบ.ทอ.

เนื่องในโอกาสวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2565 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการสังกัด สธน.ทอ.

เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เม.ย.65

 

1

 

 2

 

3

 

4