พล.อ.ต.ชัยวัฒน์ วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ.เป็นประธานในการนำกำลังพลจิตอาสา ของ สธน.ทอ. และ กำลังพลของหน่วย

ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2565

บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

 

111

 2

 

2 2

 

 

3

 

4

5

 

6

 

7

8

10

 

11

12