พล.อ.ต.ชัยวัฒน์ วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ. พร้อมคณะ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ณ บน.๔๑ ระหว่าง ๗ - ๑๑ มี.ค.๖๕

โดยมี น.อ.วงศ์วิวัต  วัฒนวรางกูร ผบ.บน.๔๑ ให้การต้อนรับ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ผอ.สธน.ทอ.

รับฟังการบรรยายสรุป นธน.บน.๔๑ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำการปฏิบัติกิจการพระธรรมนูญ

เกี่ยวกับสายงานคดี สายงานกฤษฎีการและสายงานนิติธรรม

IMG 4676

 

IMG 4675

 

 

IMG 4677

 

IMG 4679

IMG 4682

 

IMG 4684