สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเจริญธรรมาราม (วัดศูนย์) จว.กรุงเทพฯ มารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง

จากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด สธน.ทอ.และให้พรเพื่อเป็นสิริมงคล

และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลในสังกัด และ นธน.นขต.ทอ.

โดยมี รอง ผอ.สธน.ทอ.เป็นประธาน เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๖๕

1

2

3

4

 

445

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18