พล.อ.ต.ชัยวัฒน์ วัชรคีรี ผอ.สธน.ทอ. ให้การต้อนรับ ผู้เทนสำนักงานกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานกรุงเทพฯ และคณะ

โดยได้มีการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ)

เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สธน.ทอ.

1

 

2

 

3