พิธีประดับยศนายทหารประทวนได้รับการเลื่อนยศเป็นพันจ่าอากาศโท

วันศุกร์ที่ ๑๒ พ.ย.๖๔

 

 3

4

 

5

 

6

 

 

พลอากาศตรี ชัยวัฒน์  วัชรคีรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่เลื่อนยศสูงขึ้น

ให้กับพันจ่าอากาศโทร พงศกรณ์  ภักดี เสมียน ผธก.สธน.ทอ.