กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ

" รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน " สือสาน ๑๐๐ ล้านต้น

 

                     พล.อ.ต.ชูชาติ  ตะวันเย็น ผอ.สธน.ทอ. ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็นประธานในโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้

    และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ สืบสาน ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓

    ณ.โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

 

 

1

 

2

 

 3

 

 

4

 

 

 5