พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรได้รับการเลื่อนยศเป็นเรืออากาศเอก 

วันพุธที่ ๑๓ พ.ค.๖๓

 

1

2

3

4

 

 

 5

 

6

 

7

 

8

 

10

พลอากาศตรี ชูชาติ  ตะวันเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย

ยศนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศสูงขึ้นให้กับเรืออากาศเอก ยิ่งศักดิ์ นิลจาด นธน.ผวก.กฎก.สธน.ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ