พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๓ ม.ค.๖๓, ๐๗๐๐ ณ สโมสร ประทวน ทอ.

 

220954

220955

220957

220958

220959

พล.อ.ต.ต่อพล ออเขาย้อยพร้อมด้วยภริยา และ ขรก.สธน.ทอ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๓ ม.ค.๖๓, ๐๗๐๐ ณ สโมสร ประทวน ทอ.