พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรได้รับการเลื่อนยศเป็นนาวาอากาศเอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒

 

2

3

7

6

8

9

10

 

 11

 

พลอากาศตรี ต่อพล  ออเขาย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศสูงขึ้น

ให้กับนาวาอากาศเอกสุรเดช  วิธิศิลป์ รอง ผู้อำนวยการกองคดี สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอกอรัญ สุทัศน์ ณ อยุธยา รอง ผู้อำนวยการกองนิติธรรม สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ