พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

๑๖ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องทำงาน ผอ.สธน.ทอ.

 

3 

2

1