1

นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ)

พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศและครอบครัว ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 7

 14 5

 

ประชาชนทั่วไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

พระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์)

 

ข้าราชการ ทอ.และครอบครัว รอร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ / Press Release
 • A20171123
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”
 • A20171120-3
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ เรื่อง“แนวความคิดของผู้บังคับบัญชาต่อการพัฒนากองทัพ”
 • A20171121-2
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ เรื่อง “ข้อคิดจากประสบการณ์ปฏิบัติราชการ และแนวทางในการรับราชการ”
 • A20171121
  พิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๐
 • A20171120-2
  เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๕ เรื่อง “ข้อคิดจากประสบการณ์ปฏิบัติราชการ และแนวทางในการรับราชการ”
 • A20171119-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศหารือผู้บัญชาการกองบัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20171030
  การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 • D20171030-2
  ขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 • D20170911
  พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
 • D20170817
  ‘เรืออากาศวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ สาน เสริม สร้าง Air Power – Cyber – Space : The Future of Royal Thai Air Force
 • D20170904
  พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
 • C20171113
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20171116
  ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลกของกองทพัอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐
 • C20171101
  พิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต.ให้แก่ นศท.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๐
 • C20170908
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20170629
  เว็บไซต์กองทัพอากาศ ได้รับคะแนนการสำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ในระดับ Rising Star
 • C20171024
  ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • E20171113
  พิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว และกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • E20171018
  กองทัพอากาศ นำถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชน อ.น้ำพอง ที่ประสบอุทกภัย
 • E20171031-1
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
 • E20171031
  กองทัพอากาศ สนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ”
 • E20171019-1
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒
 • E20171019
  ผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน