ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐

050260

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ / Press Release
 • A20170922-2
  พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
 • A20170922
  การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้ประชาชนได้มาทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้จันทน์ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • A20170921
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
 • A20170920
  พิธีปิดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • A20170919-2
  รองปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา
 • A20170919
  พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์” ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ และพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑
 • D20170911
  พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
 • D20170817
  ‘เรืออากาศวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ สาน เสริม สร้าง Air Power – Cyber – Space : The Future of Royal Thai Air Force
 • D20170904
  พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
 • D20170811
  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๐
 • D20170810
  การแต่งกาย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • D20170804
  กำหนดพื้นที่จอดยานพาหนะ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 • C20170908
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20170914-2
  กรมช่างอากาศ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของกรมช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐
 • C20170914
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดจองบันทึกประจำวันทหารอากาศ "RTAF Diary 2018"
 • A20170810
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
 • C20170731-3
  คณะกรรมการกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยกองทัพอากาศ แจ้งปรับเปลี่ยนมาตรการการรักษาความปลอดภัย
 • C20170731-2
  การปฏิบัติเมื่อขับขี่ยานพาหนะภายในเขตกองทัพอากาศ
 • E20170913
  กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศออสเตรเลีย ทำการฝึกผสม THAI BOOMERANG 17
 • E20170911
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ"
 • E20170901
  พิธีเปิดกิจกรรมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน
 • E20170829
  พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์ (Air Marshal)
 • E20170823-1
  งานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๐
 • E20170823
  โครงการประชุมสัมมนา ’เรืออากาศวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐