1222561 0002

 1222561 0012 1222561 0030

พลอากาศตรี เกรียงไกร  โสธรชัย เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานวิทยาการพระธรรมนูญ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  1522561 0052 1522561 0053

1522561 0016 1522561 0054